Nápověda


Předplaťte si službu ´PROFI+´ - neomezený přístup k analytickým článkům

Prémiový obsah je formou služby ´PROFI+´ volně přístupný bez omezení. Po dobu trvání předplatného je nyní přístupný celý archiv s více než 3.700 analytickými materiály vytříděnými od roku 2000.
Navíc získáváte přehled o čtenosti každého článku (výhodné zejména u nových materiálů) a zobrazování perexů (krátkých anotací pod titulkem), což zrychluje procházení webu.
Počet přihlášení ani množství zhlédnutých článků se nepočítá. Své předplatitelské konto nemůžete sdílet s jinými lidmi, ale můžete ho díky přidělenému heslu využívat na více vlastních počítačích.
Netřeba se bát, že vaše peníze jsou vynaloženy neefektivně. Odměnou je kvalitní, v češtině jinak zpravidla nedostupné materiály, jejichž budoucí obsah chcete-li, je možné v průběhu předplatného ovlivňovat poptávkou, signálním upozorněním ap.

Proč musím platit, nestačí iRUCZ.RU příjmy z reklamy?

Reklama je výborný zdroj příjmů na financování masového obsahu, který láká velké množství čtenářů. My však máme problém ufinancovat z ní cenu převážně přkládaného obsahu určeného pro lidi, zajímající se o méně masová témata - hlouběji jdoucí analýzy, zpravodajství a popř. vlastní tvorbu.
Systém i-RU.CZ (iRUCZ.RU) se musel od svého vzniku v r.2001 k tomu aby přežil, spoléhat nejen na zdroje příjmů z reklamy a od čtenářů, ale i na ´sponzorské nákupy služeb´ partnery, nejvíce však na dotování provozovatelem. Od té doby nabízený záběr ´Analytiky´, vč. běžných nákladů se znatelně rozšířily.
Pokud chceme udržet a rozšiřovat nabízený obsah, musíme využít i model financování pomocí plateb od čtenářů.

Zaplatit můžete
  • formou SMS - za jednorázový přístup k článku
  • pomocí e-Výzvy k úhradě automaticky vygenerované s objednávkou
  • anonymním převodem na účet za zvolený časový úsek z kterékoliv banky
  • ve všech případech s daňovým dokladem zaslaným po zaplacení

    Napište na sales@irucz.ru


    <<<... Zpět