Agrární reformy v Rusku šancí pro naše zemědělské stroje a moderní technologie

12.11.2018

Ruský zemědělský sektor prochází v posledních letech dramatickým vývojem. Ještě v roce 2014 byla země pátým největším dovozcem potravin na světě a rozvoj domácího zemědělství nebyl prioritou. V roce 2010 Rusko přišlo s tzv. doktrínou potravinové bezpečnosti, ve které si vytýčilo mj. dosáhnout 80 až 95% soběstačnosti v produkci základních druhů potravin, jako je maso, mléko, brambory.

Reálným impulzem, který odstartoval rozvoj zemědělství, ale bylo až ruské potravinové embargo, přijaté v odpověď na západní sankce.

Dlouhodobě do Ruska vyvážíme položky jako krmiva pro zvířata, násadová vejce, pivo, chmel, nečokoládové cukrovinky, mák, pektiny a další, což je zboží, na něž se embargo nevztahuje.

Větší škody na vzájemném agrárním obchodu tak způsobila devalvace ruské měny, se kterou se země v důsledku sankcí v posledních letech potýká.

Navzdory složité situaci však Rusko zůstalo pro český agrární export nejvýznamnějším odbytištěm mimo země EU.

V roce 2017 dosáhl český vývoz do Ruské federace hodnoty přes 2,7 miliardy korun, což je historicky druhý nejlepší výsledek od roku 1993. Očekává se, že rok 2018 by ho měl svým exportem ještě předčit.

Tím, že se zavřely dveře pro vývoz některých potravin, se zároveň otevřely možnosti pro export strojů a technologií.

Aby mohlo být soběstačné, potřebuje Rusko moderní zemědělské stroje a zařízení pro potravinářský průmysl. To jsou obory, ve kterých mají české firmy co nabídnout.

Traktory, závěsná zařízení za traktory, pivovary, pekárny, lisy na olejniny, balicí stroje a nejrůznější potravinářské linky jsou aktuálně našimi velmi důležitými vývozními artikly. Jejich export do Ruska se v loňském roce pohyboval okolo miliardy korun. Řada těchto obchodů se realizuje díky aktivní podpoře Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) a České exportní banky (ČEB).

(itradenews.cz)

S použitím Newsletteru Komory SNS

Klíčová slova: zeměděl


Stránky i-RU.CZ připravuje Administrace iRUCZ.RU. ISSN 1214-3049. Kontakty.
Copyright © 2001-2021 RONA International v.o.s., člen HK ČR, Komory SNS a AARSVŠ.
Stránky jsou určeny jen k osobnímu užití. Texty neprocházejí jazykovými korekturami. Všechna autorská práva a obchodní známky třetích stran jsou majetkem současných majitelů.
Část materiálů na těchto stránkách je čerpána z veřejně dostupných zdrojů a partnerských webů. Provozovatel není vlastníkem autorských práv zde uvedených textových i obrazových materiálů, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
Všechny informace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Používání obsahu www.i-RU.CZ nebo jeho částí je možné pouze s uvedením přesné citace a zdroje. Děkujeme.