2019: Německý průzkum podnikatelského klimatu v Rusku: sankce brání oživení hospodářství

08.01.2019

Na rok 2019 se německé společnosti podnikající v Rusku dívají s rostoucími obavami: v porovnání s loňskem se jejich očekávání výrazně zhoršila.

Mezi hlavní rizikové faktory patří kromě volatility rublu sankce proti Rusku. Takové jsou nejdůležitější výsledky 16. průzkumu o podnikatelském klimatu v Rusku, který provedl v prosinci Východní výbor německé ekonomiky (OAOEV) a Rusko-německá obchodní komora.

Průzkumu se zúčasnilo 168 německých společností, které v Rusku zaměstnávají téměř 142 000 lidí a mají celkový obrat kolem 23 miliard eur.

Výsledky byly představeny 18. prosince v Moskvě.

Foto zdroj russland.ahk.de

Asi 60% firem se v Rusku v roce 2019 obává stagnace (36%) nebo zhoršení (23%) ekonomické situace.

Optimismus si zachovalo pouze 41% respondentů. Přičemž na hospodářské oživení v Rusku v loňském průzkumu spoléhalo téměř 80% firem.

"Růst nejistot v důsledku možného zhoršení politických konfliktů a přijetí dalších sankcí se stává prakticky hmatatelným," komentoval výsledky průzkumu Michael Harms, výkonný ředitel Východního výboru německé ekonomiky.

Avšak potenciál ruského hospodářství je nadále mimořádně velký. Pokud se konečně vyřeší konflikt se Západem a malé a střední podniky se začnou rozvíjet, v Rusku rychle dojde k reálnému vzestupu. "

"V posledních letech se německým společnostem dařilo růst i přes obecné oslabení trhu," řekl Matthias Schepp, předseda představenstva Rusko-německé obchodní komory.

O tom, že německé společnosti podnikající v Rusku jsou obecně spokojeny se svými výsledky, vypovídá skutečnost, že 87% společností hodnotí svou ekonomickou situaci v Rusku v rozmezí od "uspokojivého" až po "velmi dobré".

Výrazně více respondentů dokázalo v roce 2018 zvýšit svůj roční obrat. "Německé společnosti navzdory obtížím jasně prokazují své závazky vůči ruskému trhu. Pracují v Rusku rádi a chtějí pokračovat ve kládání investic," poznamenal Mattias Shepp.

I když ochota německých společností najímat nové zaměstnance poněkud klesla, jejich ochota investovat zůstává.

Objem podnikových investic plánovaných na příštích 12 měsíců celkově přesáhne 628 milionů eur - je to podstatně více než před rokem.

Sankce USA vedou k rostoucím problémům

Německé společnosti podnikající v Rusku čelí narůstajícím obtížím kvůli sankcím USA. Více než polovina respondentů již přímý nebo nepřímý dopad sankcí USA zaznamenala a nepocítila je jen třetina z nich .

"Na pozadí amerických sankcí zatím pouze malá skupina společností vykazuje pokles obchodních aktivit v Rusku, každá třetí společnost hodlá dále rozšiřovat své podnikání v zemi, říká Harms. - Většina společností však čeká, jak se situace vyvine. Přispět k procesu politického uvolnění by rozhodujícím způsobem mělo Rusko. "

"Podle německých společností zastoupených v Rusku sankce neposkytují výsledky, které politici očekávali," říká Shepp. "A proto je načase, aby Rusko a Evropa začaly hledat cestu ze sankčního režimu společně." Navíc jsou nové sankce USA jednoznačně zaměřeny na vytváření ekonomických výhod USA, a to i na úkor německých a evropských společností. "

S cílem obcházet sankce USA ve finančním sektoru proti Íránu nyní EU diskutuje o vytvoření alternativního platebního systému, který je nezávislý na dolaru.

"Dvě třetiny oslovených společností, zaujímají k této myšlence v souvislosti s obchodem s Ruskem pozitivní postoj. Pokud nechceme, aby Spojené státy ovládaly zahraniční obchod EU, musíme se v tomto směru aktivněji zamyslet," poznamenal Harms.

52% dotázaných firem podporuje postupné zrušení hospodářských sankcí EU proti Rusku a dalších 43% je pro jejich okamžité zrušení. Tyto údaje zůstávají po několik let relativně nezměněny.

Export zpomaluje

S menším optimismem hledí do blízké budoucnosti i němečtí vývozci do Ruska: "Zatímco dodávky z Ruska do Německa rostou, očekáváme, že vývoz z Německa do Ruska se v roce 2018 mírně sníží. To je způsobeno mimo jiné nízkým směnným kurzem rublu, který obecně vede k vyšším cenám německého zboží, říká Harms. - "Vyhlídky vývozu na rok 2019 se bohužel zhoršily: pouze 30% dotázaných firem očekává růst vývozu, z čehož jasně vyplývá stagnace nebo snížení objemu dodávek."

Tento obraz zapadá do skutečnosti, že v současnosti téměř dvě třetiny respondentů označují směnný kurz ruské měny za hlavní překážku podnikání v Rusku.

(russland.ahk.de), překlad iRUCZ

Klíčová slova: německ

Článek je zařazen k tématu: Analýzy, rozbory


Stránky i-RU.CZ připravuje Administrace iRUCZ.RU. ISSN 1214-3049. Kontakty.
Copyright © 2001-2019 RONA International v.o.s., člen HK ČR, Komory SNS a AARSVŠ.
Stránky jsou určeny jen k osobnímu užití. Texty neprocházejí jazykovými korekturami. Všechna autorská práva a obchodní známky třetích stran jsou majetkem současných majitelů.
Část materiálů na těchto stránkách je čerpána z veřejně dostupných zdrojů a partnerských webů. Provozovatel není vlastníkem autorských práv zde uvedených textových i obrazových materiálů, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
Všechny informace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Používání obsahu www.i-RU.CZ nebo jeho částí je možné pouze s uvedením přesné citace a zdroje. Děkujeme.