Opatření kyjevské vlády k situaci na Ukrajině

13.05.2020

Ukrajinská vláda dočasně zrušila dovozní clo a DPH na dovoz léků a zdravotnických potřeb, určených k boji a proti šíření koronaviru.

Ukrajinský parlament schválil několik zákonů na podporu daňových poplatníků v karanténním období. Dokumentem se zavádějí následující daňové úlevy na období od 1. března do 31. května: podnikatelé, pracující na živnostenský list, jsou osvobozeni na toto období od odvedení jednotné sociální daně.

Nebudou se uplatňovat sankce a pokuty za nedodržení termínu odvedení jednotné sociální daně nebo uhrazení neplné částky.

Bude dočasně zrušena daň z objektů komerčních nemovitostí a pozemků.

Do 31. května platí moratorium na nové dokumentární a daňové audity podniků a zastavují se zahájené kontroly a prověrky, uvádí Oksana Antonenko, ředitelka zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Kyjevě.

Během karantény se nebudou uplatňovat pokuty za neúhradu komunálních služeb a je zakázáno uplatňovat proceduru vystěhování občanů z bytu z důvodu nezaplacení komunálních služeb.

Do 11. května 2020 jsou ukrajinští občané také osvobozeni od odpovědnosti za nesplacení splátek spotřebitelských úvěrů.

Dalším čerstvě schváleným dokumentem se stanoví trestní a správní odpovědnost za porušení opatření k zabránění šíření infekčních chorob.

Pokuta za porušení norem činí 17 až 51 tisíc hřiven (cca 500-1500 eur) a pokud porušení pravidel karantény má za následek smrt nebo jiné závažné důsledky pro třetí osob, hrozí porušovateli trest odnětí svobody na 5 až 8 let.

Řada ukrajinských podniků utlumila svůj administrativní provoz tak, že v kancelářích drží službu jeden zaměstnanec. V případě komerčních nabídek a speciálních dotazů bývá často doporučeno směřovat veškeré informace na určitou firemní elektronickou adresu s tím, že na ně budou příslušní zaměstnanci postupně reagovat. Podle komunikace se zástupci místních podniků pracují výrobní závody a továrny téměř bez omezení. Zaměstnavatelé zabezpečují personál osobními hygienickými prostředky a rovněž tak zajišťují přepravu mezi domem a výrobou. Také bez mimořádných komplikací probíhají polní práce a setí jarního obilí.

Dne 13. dubna v souvislosti se složitou epidemiologickou situací v zemi schválili ukrajinští poslanci změny do státního rozpočtu. Rozpočtový schodek byl zvýšen z 2,1 % na 7,5 % HDP. Bylo schváleno vytvoření fondu pro boj proti s covid-19 ve výši 64,7 miliard hřiven (asi dvě miliardy eur), navýšeny částky financování ministerstva zdravotnictví a státního penzijního fondů, z něhož se vyplácejí důchody.

Nová redakce státního rozpočtu vychází z aktualizované makroekonomické prognózy. Předpokládá letošní pokles HDP o 3,9 %, růst inflace na 11,6 %, snížení vývozu zboží a služeb o 5,5 % a dovozu – o 10 %. Prognóza průměrného ročního kurzu hřivny se zhoršila z 27 UAH na 29,5 UAH za 1 USD.

Krize ve vládě

„Složitá epidemiologická situace v zemi se komplikuje personální krizí ve vládě. Dne 5. března byla po rezignaci premiéra Oleksije Hončaruka jmenována nová ukrajinská vláda v čele s Denysem Šmyhalem,“ připomíná Oksana Antonenko.

Dne 30. března na mimořádném zasedání ukrajinského parlamentu byli také odvoláni stávající ministři zdravotnictví a financí, ministrem zdravotnictví byl jmenován Maxym Stepanov a ministrem financí – Serhij Marčenko. Tři rezorty – ministerstvo školství, kultury a energetiky – stále zůstávají bez ministrů.

„Očekává se, že tito čerstvě zvolení státníci dokážou rychle a efektivně zareagovat na sociální a finanční výzvy, jimž nyní čelí celá země. V nastalé situaci je ale očividné, že země nedokáže zvládnout tyto problémy samostatně, a již jedná s MMF ohledně udělení nového úvěru,“ doplňuje Antonenko.

Dne 7. května se Ukrajina a MMF dohodly na novém programu spolupráce. Dříve projednávaný tříletý program prodlouženého financování EFF bude nahrazen 18měsíčním programem stand by, jehož hlavním cílem bude stabilizace situace v podmínkách mimořádné nejistoty ve společnosti, která byla způsobena koronavírem. Jakmile se situace stabilizuje, MMF obnoví jednání s Ukrajinou ohledně pokračování procesu dlouhodobých strukturálních reforem v zemi.

Objem tříletého programu EFF, o kterém se diskutovalo dříve, předpokládal částku na úrovni 8 miliard dolarů, přičemž se plánovalo, že do konce roku 2021 obdrží Ukrajina 5 miliard dolarů, a zbývající 3 miliardy dolarů – v letech 2022 až 2023. V rámci nového programu stand by se projednává částka ve výši 5 miliard dolarů, kterou by Ukrajina obdržela v průběhu příštích 18 měsíců. Získané prostředky budou použity na financování opatření k boji s následky pandemie v ekonomice a zdravotnictví a rovněž tak budou směřovány do státního rozpočtu k částečnému pokrytí schodku.

Ukrajině bude sice snadněji získat peníze v rámci programu stand by, jelikož tento nástroj fondu není zaměřen na strukturální reformy, ale stálou podmínkou MMF pro uvolnění tranše i toho typu je schválení zákona o zdokonalení bankovní legislativy nebo tzv „antikolomojského zákona“ , jehož součástí je kapitola o nevracení bank bývalým majitelům.

Ihor Kolomojskyj je jedním z ukrajinských oligarchů, kterému původně patřila největší banka v zemi PrivatBank. Banka ale nevydržela ekonomickou krizi v roce 2015 a byla následně znárodněna, přičemž stát vložil do její sanace 5,5 miliard dolarů.

Kolomojskyj nyní žaluje stát u ukrajinských soudů a chce banku získat zpět. Právě zmíněna kapitola by měla vyloučit podobnou možnost.

Pro schválení bankovního zákona ve druhém čtení zatím chybí v ukrajinském parlamentu Nejvyšší radě dostatek hlasů poslanců. Návrh zákona se bude znovu projednávat na mimořádném zasedání ukrajinského parlamentu 13. května. Největší ukrajinskou banku Ukrajiny PrivatBank již třetím rokem úspěšně řídí český bankéř Petr Krumphanzl.

Koncem března schválili ukrajinští poslanci pozemkovou reformu, již rovněž tak byla jednou z podmínek MMF pro udělení finanční pomoci země. Trh se zemědělskou půdou bude spuštěn 1. července 2021.

EU již poskytla Ukrajině finanční balík ve výši 80 milionů eur na opatření v boji proti koronaviru. V rámci společné pomoci EU zemím Východního partnerství obdrží Ukrajina dalších 190 milionů eur na stejné účely.

Na území Ukrajiny bylo k 11. květnu přes 15000 lidí nakažených koronavirem, 408 pacientů zemřelo, nejvíce výskytů nakažení je v hlavním městě Kyjev a dvou západních oblastech – Černivecké a Ivano-frankivské. Dle představitelů ukrajinského ministerstva zdravotnictví se rozvíjí epidemiologická situace v zemí podle „měkkého“ scénáře, ale křivka nových výskytů nakažení se může každým dnem strmě zhoršit, proto je důležité postupné uvolnění karantény a dodržování všech pravidel osobní hygieny a vzdálenosti mezi lidmi.
Plán uvolňování karantény

Premiér Denis Šmyhal prezentoval 24. dubna na zasedání vlády plán uvolňování karantény, který se skládá z pěti etap a jeho realizace může začít 12. května za předpokladu, že se sníží výskyt nakažených koronavirem. Každá další fáze by měla být zavedena 10 dní po předchozí, pokud se epidemiologická situace bude vyvíjet dle pozitivního scénáře.

V rámci první etapy otevřou parky a další rekreační objekty (s výjimkou dětských hřišť), bude povoleno fungování kosmetických salonů, velkoobchodních a maloobchodních nepotravinářských trhů, kaváren v režimu take-away, myček aut, prodejen a půjčoven kol, notářských a právnických agentur, auditorů.

Druhým krokem budou otevřeny tělocvičny a fitness centra, hotely, umožněno restauracím vydávat jídlo před výdejová okénka, obnoví se promítání filmů pod širým nebem, budou povoleny sportovní akce do 50 osob, ale bez diváků, bude zahájena příprava k státním maturitním zkouškám.

V rámci třetí etapy se plánuje obnovení meziměstské dopravy, otevření obchodů v nákupních centrech, divadel a kin, sportovních a dětských hřišť, ubytoven, hostelů, rekreačních středisek a všech stravovacích zařízení.

Pouze v rámci čtvrté etapy bude obnoveno fungování městské hromadné dopravy včetně metra a uvolněna zbývající omezení činnosti obchodních center, kulturních institucí, škol.

Ve finální páté etapě budou zrušeny zbývající omezení.

Oksana Antonenko, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Kyjev

Klíčová slova: ukrajin

Související:

12.05.2020 Covid-19: Ukrajina připravuje uvolnění karanténních opatření


Stránky i-RU.CZ připravuje Administrace iRUCZ.RU. ISSN 1214-3049. Kontakty.
Copyright © 2001-2020 RONA International v.o.s., člen HK ČR, Komory SNS a AARSVŠ.
Stránky jsou určeny jen k osobnímu užití. Texty neprocházejí jazykovými korekturami. Všechna autorská práva a obchodní známky třetích stran jsou majetkem současných majitelů.
Část materiálů na těchto stránkách je čerpána z veřejně dostupných zdrojů a partnerských webů. Provozovatel není vlastníkem autorských práv zde uvedených textových i obrazových materiálů, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
Všechny informace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Používání obsahu www.i-RU.CZ nebo jeho částí je možné pouze s uvedením přesné citace a zdroje. Děkujeme.