Výroba mouky na Ukrajině neodpovídá oficiálním údajům - názor

11.08.2020

Statistika vykazuje, že výroba mouky na Ukrajině i nadále klesá, stejně jako počet obyvatelstva. Země má nyní podle odborníků 38 milionů obyvatel.

Podle předsedy revizní komise Asociace Mlynářů Ukrajiny Sergeje Sakirkina, oficiální statistika však nevykazuje skutečný obraz.

Podle oficiálních údajů, výroba mouky na Ukrajině v 2019/20 činila 1,526 milionu tun, což je nejmenší objem za celou dobu existence země.

A to na pozadí návratu na Ukrajinu stovek tisíc ukrajinských pracovníků "hostujících v zahraničí" po vyhlášení karantény v sousedních zemích - a současně s ohledem na horečnatý nárůst poptávky po chlebě v březnu a dubnu, živený různými strachy obyvatelstva.

Ve statistikách se však tento nárůst poptávky nijak neprojevil.

Ilustrace apk-inform.com

"Když v květnu a červnu stejně prudce poptávka klesla, statistiky zaznamenaly pokles výroby mouky na rekordně nízké množství — 100, respektive 104 tisíc. tun," cituje Sergeje Sakirkina "APK-Inform".

Expert dodal, že pokud spočítat objem spotřeby mouky na výrobu chleba s využitím údajů oficiální statistiky, a vzhledem k tomu, že chléb se ze 70% skládá z mouky - vyjeví se zcela zvláštní situace.

"Ukazuje se, že k výrobě chleba je zapotřebí 600 až 700 tisíc tun mouky. Kromě toho, Ukrajinci za rok spotřebují v průměru ne více než 30 kg chleba, pečiva a těstovin - ale jen v případě, když budeme předpokládat, že počet obyvatel je 42 milionů, a objem výroby chleba a těstovin ročně tvoří již méně než milion tun" - naznačuje" Sergej Sakirkin.

Připomeňme, že výroba mouky na Ukrajině za 11 měsíců činila v období:

* 2019/20 MG - 1,423 milionu tun
* 2018/19 MG - 1,553 milionů tun
* 2017/18 MG - 1,756 milionu tun.

Vzhledem k těmto údajům nabízejí se závěry: buď obyvatelstvo masivně peče chléb doma, s použitím zbývající mouky v množství milionu tun nebo platí, což je více pravděpodobné - že počet obyvatel Ukrajiny klesá a výroba pekárenských výrobků stále více "odchází do stínu".

Ilustrace apk-inform.com

Chléb, rohlíky a těstoviny jsou u obyvatel Ukrajiny stále populární: tyto produkty konzumuje 96,5% populace.

Ukazuje se, že oficiální statistiky nemohou správně vykazovat reálné objemy výroby, protože se většinou těstoviny vyrábějí v relativně malých podnicích.

Úroveň "šedého" trhu je proto značně vysoká a dál roste. Vyplývá, že výroba těstovin na Ukrajině je ve skutečnosti násobně vyšší.

Pro srovnání: v Německu s populací 83 milionů osob se vyrábí asi 6 milionů tun pšeničné a žitné mouky. V Polsku s počtem 38,6 milionů obyvatel vyrábějí pšeničné mouky asi 2,5 milionů tun a žitné mouky 250 tisíc tun - tj. spotřeba činí 70-72 kg mouky na osobu a rok.

Podle předsedy komise Asociace Mlynářů se na Ukrajině mouky na osobu spotřebuje méně než v Německu a Polsku. A proto vyvozuje, že pokud na Ukrajině žije 42 milionů lidí, pak se tady má vyrábět více než 3 miliony tun mouky.

Pokud se ale podle statistik vyrábí jen asi 1,5 milionů tun, pak by na Ukrajině mělo žít 21 milionů osob. Ale na Ukrajině žije, podle analytiků 38 milionů osob. Takže na spotřebu je třeba nejméně 2,74 milionu tun a ještě 300 tisíc pro export – celkem tedy minimálně 3 miliony tun.

Vývod: Pokud neroste impot mouky, neklesá počet obyvatel a prudce se nemění spotřebitelské zvyky obyvatelstva - v důsledku zvýšení její životní úrovně platí - že se na Ukrajině výrazně rozrůstá "šedý trh" s moukou.

Ilustrace apk-inform.com

"Šedý" trh s moukou existoval vždy, stejně jako s chlebem, těstovinami a cukrárnárenskými výrobky. Všechna tyto odvětví jsou spojena s moukou a nemohou bez ní existovat. Navíc jedná se o nejlevnější potraviny.

Uvažujme pouze o výrobě mouky: podle statistik za květen 2020 odevzdalo své hlášení 280 výrobců. Z nich alespoň 200 kg výrobků deklarovalo celkem 193 výrobců. Ostatní vakázali nulu. Přitom jen v okolí Kyjeva pracuje a vyrábí mouku nejméně 25 malých mlýnů.

Všechny produkují hlavně nezaevidovanou mouku. A někteří obchodují výhradně za hotovost. A to v těsné blízkosti hlavního města.

A v regionech jsou nově postavené mlýny s kapacitou 60 i 90 tun obilí za den, které ještě nebyly uvedeny do provozu.

Přitom ale již více než jeden rok aktivně pracují, vyrábějí a prodávají výrobky. Přitom neplatí daně a není u nich kontrolována kvalita. A nejen to - za spotřebovanou elektřinu platí také v hotovosti, protože nemají nainstalovány ani měřiče! A platba nejde v žádném případě elektrárnám.

Ilustrace apk-inform.com

Používáním neevidované mouky hřeší mnoho výrobců, ale čím větší a známější – tím méně. Kromě toho mají tyto mlýnice certifikované laboratoře, kontrolují kvalitu, hlídají si renomé. Což se nedá říct o drtivé většině malých mlýnů, rozesetých po celé Ukrajině.

Vycházeje z oficiálních údajů lze vidět, že Agrární fond, který svůj mlýn žádný nemá, produkoval v jednotlivých letech více než 13% veškeré ukrajinské mouky.

Samozřejmě, že o žádném "šedém trhu" nelze uvažovat, když se obilí zpracovává na cizích mlýnech. Asi jde o náhodu - ale čím méně se Agrárním fondem vyrábělo mouky, tím více produkce putovalo do "stínu".

Ilustrace apk-inform.com

Největší výrobci obvykle nehřeší a "šedou" produkcí se nezabývají. Proto TOP 10 největších mlýnů produkuje téměř polovinu statistického objemu.

Dále, TOP 30 ukrajinských mlýnů vyrábí 70% veškeré domácí mouky. Tyto podniky budou vyrábět a prodávat výrobky za všech i nejnáročnějších podmínek. Právě na těchto podnicích, ne na stovkách pololegálních malých mlýnů, se drží celý průmysl.

V nastalé situaci by se dalo očekávat zvýšení vývozů mouky. Navíc na vlně paniky, která zasáhla mnoho zemí, poptávka po mouce skutečně vzrostla.

Některé klasické exportní země buď zastavily, nebo drasticky omezily vývoz této produkce. Ale na Ukrajině toho nevyužili a "status quo" bylo brzy obnoven.

Ilustrace apk-inform.com

Celková dynamika vývozu mouky z Ukrajiny byla v letech 2019/20 oproti loňským výsledkům pozitivní-334,6 tisíce tun oproti 303 tisícům tun.

Avšak údaje za poslední čtyři měsíce jsou výrazně nižší než loňské a lze již vysledovat trend. Nedostatek vývozních zásilek GPZK (ГПЗКУ - ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины») výrazně ovlivnil tato čísla, ale i další velcí vývozci snižují objemy dodávek.

Kromě toho, když GPZK Ukrajiny zastavila ztrátové přepravy, tak "vzniklou mezeru" nikdo z podniků neobsadil. Těch, kteří chtějí prodávat se ztrátou se nenašlo, bohužel...

Už v červnu se GPZK vrátila na mezinárodní trh mouky, byť ne s někdejšími 10 tisíc tunami, ale "jen" se 2.948 tun, což je jako počin nového vedení – dobrý výsledek! Ceny GPZKU také stouply na úroveň ostatních zpracovatelů. Zatím jen k dolní hranici, ale možná se brzy dostanou na úroveň nejvyšší.

Bohužel v této situaci není vina na jednom vývozci - ceny klesly u všech. Pokud se podíváme na údaje celnice, vypadá to na pohled dobře.

Ale za prvé - vyváží se hodně malá balení - cena je samozřejmě vyšší. A mnozí již nakládají na dražších základech. Za podmínky Incoterms - FCA jde o ne více než 40% celkového měsíčního objemu, a z tohoto základu se odvozuje průměrná cena.

Ilustrace apk-inform.com

Průměrná cena v červnu tak činila 244,6 USD za jednu tunu. Bez objemu GPZK a těch, kteří také prodávali zboží za 240 USD a nižší, by průměrná cena činila 251 USD za tunu. Tedy, ne o moc výš. A podstatně méně než o měsíc dříve.


Ilustrace apk-inform.com

Seznam hlavních spotřebitelů se také prakticky nezměnil. Jejich podíl však prošel některými změnami.

Mosambik například zatlačil Somálsko. Obecně platí, že v 2019/20 mg mouka byla dodána do 44 zemí.

Neodesílali jsme do Pobřeží slonoviny, Myanmaru, Surinamu, Ugandy, Etiopie, Jihoafrické republiky a mnoha dalších zemí, kam dříve putovala Ukrajinská mouka – celkem je pro export 25 takových "ztracených" zemí.

Zvláště alarmující je, že do Izraele, Palestiny a Moldavska bylo v červnu odesláno mnohem méně mouky než obvykle. A to jsou země s více či méně stálým objemem měsíčního dovozu ukrajinské mouky. Do Moldavska - 2x méně, do Palestiny - 3x.

Z Měsíce na měsíc, se stejnými podniky exportuje 90% všech ukrajinských vývozních objemů mouky. A prakticky všichni jsou největšími producenty. Někdy v roli vývozce působí přidružená společnost, ale to podstatu nemění.

Ilustrace apk-inform.com

Právě tyto a podobné mlýny tvoří hlavní páteř celého segmentu průmyslu. Leží na nich veškerá daňová zátěž, všechny problémy průmyslu a ekonomická situace v zemi.

A takové podniky je třeba plně podporovat. Není třeba jim pomáhat - alespoň do nich nezasahovat! Ale malé, pololegálně pracující podniky nepřinášejí zemi nic a výrobky produkují nekvalitní, bez jakéhokoli náznaku potravinové bezpečnosti.

Současná pandemie ukázala, že v tomto světě je možné všechno, není třeba si myslet, že jsme pojištěni proti jakékoli katastrofě.

A tady vyvstává přirozená otázka, týkající se potravinové bezpečnosti státu: kdo bude schopen poskytnout populaci levné produkty rychlobrátkové spotřeby v případě epidemie, války, klimatické a/nebo povětrnostních katastrof, a tak pod.?!

V první řadě – pšeničná a žitná mouka, protože je to nejlevnější produkt, který současně umožňuje zajistit přežití člověka v jakékoli, byť nejtěžší situaci.

Dokonce i v čisté podobě, za nejnepříznivějších okolností, mouka může být potravou smíchaná s vodou - to je ale nejvíce apokalyptický scénář. Hlavně samozřejmě v podobě chleba.

Výživné a chuťové vlastnosti chleba by neměly být zpochybňovány - vše je již dlouho známo, stejně jako potravinové preference obyvatel Ukrajiny. Včetně ve formě těstovin z "měkkých" odrůd pšeničné mouky.

I přes všeobecnou nelibost vůči státním firmám by měl být operátor potravinové bezpečnosti právě takový. V současné době lze vybrat ze tří společností: GPZK, Garu (Gosrezerv) a Agrární fond. Ten poslední ze tří nemá své kapacity. Přitom právě tato AO byla původně určena ke stabilizaci trhu s moukou, nezapletla se ve velkých krádežích jako "Gusrezerv" a nikdy nefungovala se ztrátou jako GPZK Ukrajiny.

(apk-inform.com)
autor: předseda revizní komise Asociace Mlynářů Ukrajiny Sergej Sakirkin

překlad iRUCZ

Klíčová slova: moukamoukypšenicmlýnmlynář


Stránky i-RU.CZ připravuje Administrace iRUCZ.RU. ISSN 1214-3049. Kontakty.
Copyright © 2001-2021 RONA International v.o.s., člen HK ČR, Komory SNS a AARSVŠ.
Stránky jsou určeny jen k osobnímu užití. Texty neprocházejí jazykovými korekturami. Všechna autorská práva a obchodní známky třetích stran jsou majetkem současných majitelů.
Část materiálů na těchto stránkách je čerpána z veřejně dostupných zdrojů a partnerských webů. Provozovatel není vlastníkem autorských práv zde uvedených textových i obrazových materiálů, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
Všechny informace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Používání obsahu www.i-RU.CZ nebo jeho částí je možné pouze s uvedením přesné citace a zdroje. Děkujeme.