Putin nařídil zákaz vývozu dřevěné kulatiny. Národní bohatství Ruska. (Video)

30.09.2020

Na poradě k rozvoji a dekriminalizaci ruského lesnického komplexu nařídil prezident Vladimir Putin od 1. ledna 2022 zavést úplný zákaz vývozu nezpracovaného nebo pouze hrubě opracovaného dřeva ze země.

Přitom systém pro sledování řetězce od kácení stromů po vývoz produkce ze dřeva má být spuštěn již od 1. ledna roku 2021 a od 1. července by mělo být jeho dodržovánjí trestně závazné,“ uvedl prezident.

Připomeňme, že v roce 2006 byl v Rusku zaveden nový Lesní zákoník. Práva na využívání lesních zdrojů se začala rozdělovat na aukcích a povinnosti k jejich ochraně, pěstování a reprodukci lesa byly svěřeny nájemcům pozemků. Ve výsledeku objem těžby dřeva vzrostl od té doby o polovinu.

Začalo se aktivně s hlubokým zpracování vytěženého dřeva. Produkce v této sféře stoupla víc než 60krát. Problémy ale stále přetrvávají.Plocha pronajatých lesnických území se zvýšila o jednu třetinu a objemy těžby dřeva vzrostly 1,5krát.

Výrazně se také rozvinula výroba ze dřeva s přidanou hodnotou - překližky, celulózy, papíru, nábytku, palivových pelet - tato pozice vzrostla 63krát, uvedl V. Putin.

"Na přelomu století domácí lesnictví skutečně upadalo: v 90. letech klesl ruský podíl na světovém obchodu s lesními produkty z 18% na 2%.

Takzvané ´šedé režimy´ přidělování lesních ploch se staly běžnou praxí a podvody vzkvétaly obecně jako nikdy předtím, drancování a nezákonná těžby vzkvétala," konstatoval prezident, který vyzval k zásadní ochraně ruského národního majetku - lesní dřevní hmoty.

Od začátku roku 2020 bylo v Krasnojarském kraji na Sibiři zahájeno více než 200 trestních řízení proti exportnímu pašování dřeva. Škoda byla vyčíslena na více než 4,5 miliardy rublů.

Modernizace informační platformy Lesegais (информационной платформы Лесегаис) by měla pomoci zastavit nezákonnou těžbu a vývoz dřeva do zahraničí. Tím se vytvoří online sledovací systém pro celý řetězec: od kácení až po zpracování nebo vývoz.


(tass.ru), iRUCZ

Drevo na Sibiři. Foto jour-control.ru

Klíčová slova: dřevakulatinkrasnojarsknezákonné

Související:

19.05.2020 Byla připravena doporučení a výklad požadavků právních předpisů k produkci a vývozu lesní produkce
08.11.2019 Firmy z Krasnojarska dojednaly prodej dřevěných polotovarů a konstrukcí českým a slovenským zájemcům
24.09.2019 Vývoz dřeva z Krasnojarského kraje roste , mj. i do České republiky
26.08.2019 Požáry a nelegální těžba dřeva v Rusku se vyskytují na totožných místech. Generální prokuratura
11.12.2017 ´Zelené zlato´ Dálného východu je barbarsky ničeno… Vnukům zůstane poušť
20.11.2015 Ve Pskovské oblasti spustili závod na hloubkové zpracování dřeva
06.01.2020 Zázračná voda z břízy bude hitem příštích let

Článek je zařazen k tématu: Analýzy, rozbory

Odkazy:
dialog-e.ru 11.03.2020 - Создание платформы путем объединения ЛесЕГАИС и ИС дистанционного мониторинга
https://lesegais.ru/


Stránky i-RU.CZ připravuje Administrace iRUCZ.RU. ISSN 1214-3049. Kontakty.
Copyright © 2001-2020 RONA International v.o.s., člen HK ČR, Komory SNS a AARSVŠ.
Stránky jsou určeny jen k osobnímu užití. Texty neprocházejí jazykovými korekturami. Všechna autorská práva a obchodní známky třetích stran jsou majetkem současných majitelů.
Část materiálů na těchto stránkách je čerpána z veřejně dostupných zdrojů a partnerských webů. Provozovatel není vlastníkem autorských práv zde uvedených textových i obrazových materiálů, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
Všechny informace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Používání obsahu www.i-RU.CZ nebo jeho částí je možné pouze s uvedením přesné citace a zdroje. Děkujeme.